Yazılım Kullanma Sözleşmesi

 

Yazılım Kullanma Sözleşmesi

Madde 1 -Taraflar
1.1 - Telif Hakkı Sahibi,
Unvanı :AYDIN WEB YAZILIM,

1.2 –Müşteri,
satın alan firma yâda gerçek kişi.

Madde 2- Konu
İşbu sözleşmenin konusu, AYDIN WEB YAZILIM, tarafından üretilen programlar aracılığı ile oluşturulan sitelerin işleyişine dair tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Madde 3- Sözleşme Konusu Hizmet/Ürün
AYDIN WEB YAZILIM
, hazırlamış olduğu yazılımının, müşteri tarafından paket ve sürümünün kullanımı, bu yazılımın çalışması için gerekli barındırma hizmetinin sağlanması, yazılımı ile ilgili telefon ya da e-mail ile yapılan başvurularda, Destek Hizmetinin verilmesi. Alınan paket ve sürümüne ait yazılım güncellemelerinden, müşterinin faydalanmasıdır.

Madde 4- Genel Hükümler
4.1- Müşteri www.aydinwebyazilim.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile AYDIN WEB YAZILIM, müşterinin sitesini açar. AYDIN WEB YAZILIM'a gerekli bilgiler için kullanılacak Domain, iletişim bilgileri, içerik materyalleri vb.) müşteri tarafından sağlanmadığı takdirde bu süre uzayabilir.

4.3- Sözleşme konusu hizmetin verilmesi için bedelinin ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, AYDIN WEB YAZILIM, hizmetin verilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.4- Sözleşme süresince paketin güncellemelerine müşterinin ücretsiz olarak geçiş hakkı vardır. Fakat standart tasarımdan farklı bir tasarım uygulanmış ise, güncellemelerin uyarlanması için ek ücret talep edilir. Kullanılan paketden Üst paketlere veya farklı paketlerine geçiş ayrıca ücretlendirilir.

4.5- Teknik destek ekibimiz, mesai saatleri içinde gelen istek, talep ve arıza bildirimini en geç 8 ile 24 saat içerisinde cevaplayacaktır. Her türlü talepleriniz müşteri panelinden iletilmelidir.

4.6- Müşteri kullanılan fotoğraf, video, müzik, logo, ürün, doküman ve benzeri materyallerin lisans hakları hakkında AYDIN WEB YAZILIM'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu hususlar için ayrıca ihtara gerek yoktur.

4.7- Paket ödemeleri banka havalesi ile TL olarak yapılır. Döviz ile yapılan ödemeler Merkez Bankası efektif satış kurundan TL ye çevrilir.

4.8- Temerrüt kendiliğinden süre bitiminde oluşmuş olacaktır.

4.9- Müşteri aldığı hizmetin ayıbı varsa proje tesliminden sonraki 30 gün içinde AYDIN WEB YAZILIM’ a yazılı olarak bildirmediği takdirde AYDIN WEB YAZILIM, müşteriye karşı ayıp için tekeffül borcu kalmaz.

4.10- Programının tüm açık kod hakları AYDIN WEB YAZILIM’ a aittir. Bu kodlar üzerinde Müşteri hiçbir hak iddia edemez. Sözleşme süresince müşteri AYDIN WEB YAZILIM, Sunucu altyapısını kullanır. Yazılım Programları ve AYDIN WEB YAZILIM' ın ürettiği programlar AYDIN WEB YAZILIM Sunucuları dışında barındırılabilir ve müşteriye açık kodlara erişebileceği FTP bilgileri verilir.

4.11- İçeriğinden, teknik ve hukuki olarak müşteri sorumludur.

4.12- Müşteri telif haklarını ihlal edecek, sistemin çalışmasını engelleyecek, sistemin kaynak kodlarının çalınması v.b. herhangi bir müdahalede bulunmaz, başkaları tarafından bulunulduğundan şüphe eder ise derhal AYDIN WEB YAZILIM’a durumu yazılı olarak haber verir.

4.13- AYDIN WEB YAZILIM, Sunucu altyapısını kullanan siteler, T.C. Kanunlarına aykırı mal ve hizmet satamazlar.

4.14- Telif ve lisans haklarına muhalif program ve içerik yayınlanamaz.

4.15- Mail sunucu ve e-mail hesabı kullanılarak, spam mail, toplu mail gönderilemez.

4.16- Bu sözleşme, bedeli ödenmiş tarih dönemi için geçerlidir. Yeni dönem için hizmet bedelinin ödenmesiyle süre 1 dönem uzamış olacaktır.

4.17- Siteleri içerik ve ürün girişi müşteriye aittir. AYDIN WEB YAZILIM, sitelerin içeriğinden sorumlu değildir. İçeriği müşteri girmelidir. AYDIN WEB YAZILIM, Müşteriye içeriği girmesi ve admin panelini öğrenmesi için gerekli desteği ücretsiz sağlamaktadır.

4.18- Yazılım için tescil edilen domain adı tescil kurallarına göre daha sonra değiştirilemez. Müşteri sitesinin adını değiştirebilmesi için gerekli ücretleri ödemeniz gerekmektedir.

4.19- Yazılım için tescil ettirdiğiniz domain, tescil süresi bittiğinde, yeni tescil ücretini ödediğiniz müddetçe size aittir. Tescil takibi bizde olsa bile, istediğiniz sunucuya yönlendirilmesini isteyebilirsiniz. Transferini isteyebilirsiniz. Tescil bitiş tarihi yaklaştığında sizlere e-posta ve/ veya sms yoluyla mesaj gönderilecektir. Belirtilen zamanda tescil ücretinin yatırılması gereklidir. Tescil süresinin uzatılmasının sorumluluğu müşteriye aittir.

4.20- Hizmet bitiş tarihinizden 15 gün önce sizlere yeni dönem için ödeme tebligatı yapılacaktır. Bitiş tarihini 7 gün geçmesine rağmen, ödemesi yapılmayan hizmetler, kapatılacaktır. Ve bu süreden sonra yapılan ödemeler cezalı alınacaktır.

4.21- Ödeme yapılıncaya kadar, hizmeti başlatmama / durdurma hakkımız saklıdır.

4.22- Müşteriye verilen e-mail kontrol panel şifresinin güvenliğinden tamamen müşteri sorumludur. Herhangi bir ortamda çalındığı / kaybedildiği iletilirse şifreler değiştirilir.

4.23- Sözleşmede belirtilen e-posta adresiniz ve/veya adresiniz, tebligat adresi olarak kabul edilir.

4.24- AYDIN WEB YAZILIM, tarafından müşteriye sunulan Sunucu alanına belirtilen 1(adet) domain DNS tanımlaması yapılır. Bu domain adının değiştirilmesi istenemez, bu alan bir başkasına satılamaz, kiralanamaz. Bir başkasının kullanımına sunulamaz.

4.25- Müşteri sunucu hizmeti alırken, AYDIN WEB YAZILIM, sunucusundaki sunucu sistemini, mail sistemini ve programları aynen kabul etmiş sayılır. Kendi isteğine göre program kurulumu talep edemez.

4.26- AYDIN WEB YAZILIM, müşteriye sunduğu hizmette, Türk Telekom hatlarında, uydu ve haberleşme, network sistemlerinde olabilecek arızalardan dolayı, sisteminin kesintiye uğramasından, sorumlu tutulamaz.

4.27- AYDIN WEB YAZILIM’IN vermiş olduğu hizmetler ülke durumu göz önünde bulundurularak, Enflasyon verileri, döviz işlemleri ile yapılan altyapı hizmetleri, asgari gider tablolarındaki değişimler göz önünde bulundurularak veya dışarıdan alınan ek hizmetlerde yapılan değişiklikler olduğu takdirde Müşteriye verdiği hizmete ait ödemelerde düzenlemeler artış/azalış yapabilir. Bu ödemelerle ilgili hizmet süre dolumuna 30 gün kala bildirim yapar, bildirim sonunda uzlaşma sağlanamazsa hizmet sona erer. Hizmet sona erme durumunda, müşteri isterse müşteri alan adını farklı bir hizmet sağlayıcısına taşıyabilir. Müşteriye ait olan datalar müşteriye dijital ortamda teslim edilir.

4.28- Sözleşmede, belirtilen sunucu alanı büyüklüğü ve pop3 e-mail sayısı sunucu planlarına göre sınırlıdır. İlave talebi olduğunda, ek bedel tahsil edilir.

4.29- Sanal Pos İşlemleri tamamen müşteriye aittir. Banka Sanal post sistemlerinden kaynaklanan problemlerden AYDIN WEB YAZILIM, sorumlu değildir.

4.30- İşbu sözleşme, Müşteri ürünü talep etmesiyle yürürlüğe girer, müşteri ürünü talep ettikten sonra sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 5- Hizmet Özellikleri ve Opsiyonlar
Satın alınan yazılım özellikleri ve opsiyonları www.aydinwebyazilim.com internet sitesinde ürün detay sayfasında yer almaktadır.

Madde 6- Satın Alınan Hizmetler
Satın alınan yazılım özellikleri, opsiyonları ve diğer satın alınan hizmetler www.aydinwebyazilim.com internet sitesinde ürün detay sayfasında yer almaktadır.

Madde 7- Hizmet İptali
Müşteri, yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün 8. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek hizmetler, tek kullanımlık hizmetler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, sarf malzemeleri, tasarım çalışmaları, domain alımı ve hizmet için iptal hakkı kullanılamaz, bu hizmetlerin ücretleri müşteriye fatura edilir ve iptal edilemez.

Madde 8- Yetkili Mahkeme
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, TEKİRDAĞ/Çerkezköy Mahkemeleri yetkilidir. Ürünlerimizi kullanan tüm müşterilerimiz bu sözleşmede geçen maddeleri sözleşmeyi imzalamak gerektirmeden kabul etmiş sayılır.