Üyelik Sözleşmesi

 

Üyelik Sözleşmesi

AYDIN WEB YAZILIM, sitesini ziyaret etmek için üye olmanız gerekmemektedir. Ancak site içerisinden alışveriş yapmak için üye olmanız gerekmektedir. Üye olduğunuz durumda AYDIN WEB YAZILIM, sitesinden satın alma ve diğer işlemleri yapabilirsiniz. Üye olduğunuzda AYDIN WEB YAZILIM’ın kişisel bilgilerinize ulaşmasına ve aşağıda belirtildiği şekilde bu bilgilerin işlenmesine onay verirsiniz. Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen AYDIN WEB YAZILIM, sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. AYDIN WEB YAZILIM, aşağıda belirtilen genel ve özel koşulları dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. AYDIN WEB YAZILIM’ı ziyaret ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz ileride değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir. Siteyi kullanırken güncel üyelik koşullarını incelemeniz sizin sorumluluğunuzda olup, güncel üyelik koşullarına onay verdiğiniz kabul edilmektedir.

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları;
AYDIN WEB YAZILIM, herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Üyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir. Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.1. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.2. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.3. Üyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan üye sorumludur. Aynı şekilde üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üye'ye aittir.

1.4. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.5. Üyenin/Kullanıcının, AYDIN WEB YAZILIM, kampanyalarının, AYDIN WEB YAZILIM,'ın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, AYDIN WEB YAZILIM’ a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi AYDIN WEB YAZILIM’ nın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının AYDIN WEB YAZILIM, tarafından tespit edilmesi durumunda, AYDIN WEB YAZILIM’ ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

1.6. AYDIN WEB YAZILIM, üzerinde üyelere verilen hediye çekleri ve indirimler, satılamaz, internet üzerinden AYDIN WEB YAZILIM, sistemleri haricinde takas edilemez, paylaşılamaz, devredilemez. Sitenin teknik açıklarından faydalanılarak internet üzerinde satışa sunulan hediye çeklerinin kullanılmasına müsaade edilmez. Her alışverişinizde sadece bir hediye çeki kullanabilirsiniz. Sadece hediye çeki veya indirim kullanmak için oluşturulan ve/veya aktif olmayan üyelikleri AYDIN WEB YAZILIM kendi inisiyatifinde olarak iptal edebilir.

2. İçerik Kullanımı
2.1. AYDIN WEB YAZILIM’da sunulan görsel, yazılı içerik kişisel kullanım içindir. AYDIN WEB YAZILIM’ın içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya AYDIN WEB YAZILIM’ın izni olmadan link vermek yasaktır.

2.2. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı AYDIN WEB YAZILIM’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.3. AYDIN WEB YAZILIM,, her türlü eleştiriye açıktır. AYDIN WEB YAZILIM’a iletilen tüm bu eleştiriler AYDIN WEB YAZILIM, mülkiyetinde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar
3.1. AYDIN WEB YAZILIM’ı ziyaret eden kullanıcıların bilgileri kullanıcılara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam, iletişim ve e-mailing hizmetleri vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarla paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.2. AYDIN WEB YAZILIM, üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile elektronik posta adresini ve şifresini girerek AYDIN WEB YAZILIM, sitesini kullanmaya başlayabilir ve alışveriş yapabilir.

3.3. Üye, AYDIN WEB YAZILIM, sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile AYDIN WEB YAZILIM'ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye'ye aittir.

3.4. İşbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya AYDIN WEB YAZILIM, sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, AYDIN WEB YAZILIM, tarafından geçici veya sürekli olarak üye'nin AYDIN WEB YAZILIM' dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin AYDIN WEB YAZILIM'ı kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.6. AYDIN WEB YAZILIM, ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve AYDIN WEB YAZILIM, tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden AYDIN WEB YAZILIM, sorumlu tutulamaz.

3.7. Üye, AYDIN WEB YAZILIM'dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.8. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşterinin talebi üzerine AYDIN WEB YAZILIM, tarafından yapılır. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.9. AYDIN WEB YAZILIM’da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı AYDIN WEB YAZILIM, silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Bu durumda, AYDIN WEB YAZILIM’ın kişisel bilgilerin kullanımı kapsamında almış olduğu onaylar ile 3. Kişilere alınan izinler kapsamında paylaştığı kişisel veriler ile ilgili bir sorumluluğu olmayacaktır.

3.10. Üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.11. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili olası riskler ziyaretçilere aittir.

3.12. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.13. Üyelerimize ait satın alma işlemlerinde Kredi kartı bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen "Gizlilik Sözleşmesi" sayfasını ziyaret ediniz. Üye, Servisten faydalanmaya başladığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Üye işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle AYDIN WEB YAZILIM'ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, AYDIN WEB YAZILIM, üye'nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için üye'ye aynen rücu hakkını haizdir.

4. AYDIN WEB YAZILIM'ın Hak ve Yükümlülükleri

4.1. AYDIN WEB YAZILIM, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.

4.2. AYDIN WEB YAZILIM, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, mevzuata uyum sağlamak için, teknik veya çeşitli ihtiyaçlardan dolayı işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. AYDIN WEB YAZILIM’ın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder.AYDIN WEB YAZILIM, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, AYDIN WEB YAZILIM'da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve AYDIN WEB YAZILIM, sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri kabul etmeyen üyeler AYDIN WEB YAZILIM, üyelik sözleşmesini sonlandırdıklarını yazılı olarak info@aydinwebyazilim.com’a mail atarak AYDIN WEB YAZILIM’a bildirebilirler. İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri AYDIN WEB YAZILIM, sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın AYDIN WEB YAZILIM, tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.3. AYDIN WEB YAZILIM, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri çeşitli pazarlama faaliyetleri ve aşağıda sayılan nedenler ile kullanma hakkına sahiptir.

Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine AYDIN WEB YAZILIM’a ait olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM'ın iştiraki olduğu ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın iştiraki olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, AYDIN WEB YAZILIM’ın tedarikçileri ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın ticari ilişkisi olan şirketler tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, AYDIN WEB YAZILIM, tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcıdan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti, numune ürün, katalog, reklam materyali gönderebileceğini kabul etmiştir. AYDIN WEB YAZILIM’ın veya AYDIN WEB YAZILIM, alan adının veya AYDIN WEB YAZILIM, markasının devir edilmesi halinde bu iznin AYDIN WEB YAZILIM’ı veya alan adını veya markayı devir alan kişiler için de geçerli olacağını Üye/Kullanıcı kabul etmektedir.

Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası, finansal bilgiler; Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler; Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve AYDIN WEB YAZILIM'a gönderilen mesajlar; bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, AYDIN WEB YAZILIM, hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler; Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

AYDIN WEB YAZILIM, toplamış olduğu verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir ve 3. Kişilerle paylaşabilir. Satış süreçlerinin sorunsuz işlemesi için kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak; Uyuşmazlıkları ve Sitedeki sorunları çözümlemek; kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve AYDIN WEB YAZILIM, Kullanıcı Sözleşmesi'ni uygulamak; Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek; AYDIN WEB YAZILIM, ve AYDIN WEB YAZILIM’a ait olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM'ın iştiraki olduğu ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın iştiraki olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, AYDIN WEB YAZILIM’ın tedarikçileri ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın ticari ilişkisi olan şirketler ile hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek; işbu sözleşmede tanımlandığı üzere Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak. Çeşitli hizmet veya pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılabilecek herhangi bir faaliyet için kullanmak.

AYDIN WEB YAZILIM’ın aşağıda belirtilen 3. kişiler ile kişisel bilgilerinizi paylaşmasına onay vermektesiniz;

Sözleşmeler çerçevesinde AYDIN WEB YAZILIM'ın ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları, AYDIN WEB YAZILIM’a ait olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM'ın iştiraki olduğu ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın iştiraki olan ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, AYDIN WEB YAZILIM’ın tedarikçileri ve/veya AYDIN WEB YAZILIM’ın ticari ilişkisi olan şirketler ile AYDIN WEB YAZILIM'ın, sizin veya başkaca AYDIN WEB YAZILIM, kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile ve AYDIN WEB YAZILIM'ın, alan adını veya markasını devralmayı veya AYDIN WEB YAZILIM, ile birleşmeyi düşünen diğer kişiler veya ticari kuruluşlar.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, AYDIN WEB YAZILIM'a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. AYDIN WEB YAZILIM, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip AYDIN WEB YAZILIM, 3 gün içerisinde, bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden veya bu sözleşme kapsamında verilen izne bağlı olarak 3. Kişilerden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan veya bu 3. Kişilerce tanımlanan yol izlenmelidir.

Üye/kullanıcı, AYDIN WEB YAZILIM'da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz - yasaların öngördüğü ölçüde - derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında AYDIN WEB YAZILIM'a sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman info@aydinwebyazilim.com e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

5. Çerez Kullanımı
AYDIN WEB YAZILIM’da kullanılan ve aşağıda tanımlanan Çerezlerin kullanılmasına müsaade etmektesiniz. Sizleri belirlemek ve oturumunuzun açık kalmasını sağlamak amacıyla kullanılan çerezler "oturum çerezleri", oturumun kapatılması ile sabit sürücünüzden otomatik olarak silinmektedir. Çerezleri, internet tarayıcınız izin veriyor ise, her zaman reddedebilirsiniz. Ancak bu halde Sitemizdeki bazı özelliklere ulaşmanız mümkün olmayabilir. Sitenin belirli sayfalarında ve kontrolümüz dışında üçüncü kişilerin çerezleri ile de karşılaşmanız mümkündür.

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi
Üye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

7. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. Tebligat Adresleri
8.1. AYDIN WEB YAZILIM, sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin AYDIN WEB YAZILIM'a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

8.2. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.